Hvilke rettigheder har man til et maleri man ejer?

Af advokat Henrik Mansfeldt Witt

Jeg er den heldige ejer af ikke bare et, men flere originale nyere malerier, som jeg dagligt sidder og nyder her på mit kontor, hvor jeg skriver denne artikel.

Er man en lille smule erhvervsskadet kan man godt sidde og fundere lidt over, hvordan det nu er med rettighederne til et maleri. Jeg ejer det originale maleri, det ligger fast. Men det er faktisk også alt, hvad jeg ejer. Alle andre rettigheder til maleriet ejer jeg ikke. Det gør kunstneren, der har skabt maleriet. Kunstneren benævnes juridisk som ophavsmanden, da malerier er beskyttet af ophavsretten, jf. ophavsretsloven regler om beskyttelse af bl.a. kunstværker.

“Det første man kan spørge sig selv om, er hvad giver ejendomsretten til selve maleriet mig så lov til?”

Min ejendomsret giver mig lov til at hænge maleriet op privat, eller et sted, hvor der ikke er almindelig offentlig adgang. På et kontor. Ejendomsretten giver mig også ret til at låne maleriet ud til privat brug. Jeg kan også sælge maleriet, pantsætte det eller forære det væk.  Eller (helt utænkeligt) ødelægge maleriet. Jeg kan heller ikke give andre ret til at gengive maleriet på internettet, eller på anden måde gengive maleriet digitalt, da retten til at fremføre værket, for offentligheden, heller ikke tilhører.

Jeg må heller ikke selv tage billeder af mit maleri og offentliggøre dem, med mindre kunstneren udtrykkeligt har overdraget den ret til mig. Så ønsker man at vise sine malerier frem, f.eks. på Instagram, så skal man først indhente kunstnerens tilladelse hertil. Ønsker jeg at udstille mine malerier offentligt, altså at vise dem frem, så skal jeg også have kunstnernes tilladelse.

Når man køber et maleri, så køber man altså alene eksemplaret.

Man får ikke nogen af de rettigheder med, som ophavsretten giver ophavsmanden kunstneren. Dem beholder kunstneren. Modsat skulpturer hvor der tit findes flere originaler, så er det sædvane, at der kun findes et originalt maleri. Om der findes flere originale værker, afgøres af hvad man er blevet oplyst ved købet. Har man ikke fået andet at vide, så kan man gå ud fra, at der kun findes en original, som ser præcis ud som det maleri man har købt. Men der kan godt være mange i en serie, som ligner hinanden.

Men at der kun findes et eksemplar af det originale maleri, gør ikke, at kunstneren efter at have solgt det original maleri, er afskåret fra at sælge tryk af maleriet.  Så uanset at man har købt det originale maleri, så kan kunstneren efter salget sælger tryk af maleriet, selv om kunstneren ikke længer ejer det originale maleri. Dette kræver dog, at kunstneren inden salget har taget fotos af maleriet til brug for produktionen af tryk. Har kunstneren ikke det, så er det indehaveren af det originale maleri, der afgør om der kan tages fotos, da maleriet jo nu er i privat eje.

Til sidste skal det lige nævnes, at ovenstående kun gælder for malerier, som er undergivet ophavsret. Er det mere end 70 år siden kunstneren døde, så er der ikke længere ophavsret til maleriet, og så er det indehaveren af det originale maleri, der bestemmer hvad der så skal ske, med mindre andre er i besiddelse af lovligt taget fotografier af maleriet. Bortset fra eventuelle fotografrettigheder, så kan de frit benyttes.