Alle erhvervsforhold der hjælper
med skalering og vækst

Kort om Erhvervsforhold

En virksomhed har mange og skiftende behov i sin levetid, lige fra ansættelseskontrakter til M&A (mergers and acquisitions / fusioner og overtagelser). Vi hjælper dig med det meste, stort og småt.
I de tilfælde hvor vi ikke har ekspertisen in-house, henviser vi dig til en trusted partner.

Erhvervsforhold

Epic Advokater rådgiver om alle erhvervsrelaterede forhold. Vi har et netværk af eksterne konsulenter, så du altid er sikret den optimale rådgivning, fx inden for ansættelsesret, varemærkeret og fast ejendom. 

 

juridiske produkter

Som noget helt særligt tilbyder vi to konkrete juridiske produkter:

EPIC INSIGHT

Tjek af jeres GDPR-compliance og IPR (immaterielle rettigheder) ift. de digitale ydelser, der udgør fundamentet for jeres forretning.

DOWNLOAD GDPR INSIGHT PDF  |  DOWNLOAD IT INSIGHT PDF

 

EPIC LEGALDESK

Løbende juridiske bistand og rådgivning til en fast pris, så I lettere kan budgettere med jeres forbrug af ekstern advokat og samtidig få hjælp og vejledning, når I har brug for det.

Begge ydelser bliver prissat ud fra jeres konkrete behov.