Databeskyttelsesloven i EU

GDPR-compliance

Alle danske virksomheder er underlagt den europæiske GDPR-lovgivning. I praksis er der dog et betydeligt råderum for den enkelte virksomhed til at tilrettelægge sin GDPR-compliance, så den ikke begrænser driften og udviklingen.

Compliance

og persondata

Epic Advokater har arbejdet med compliance og persondata i knap 20 år med det gennemgående fokus – også efter introduktionen af GDPR – at sikre, at compliance understøtter forretningen. 

Vi hjælper dig og din virksomhed med at gøre GDPR-compliance så praktisk anvendelig som muligt. Overordnet set er der to veje at gå: 1) At sikre, at compliance understøtter din forretning, eller 2) påvirker forretningen mindst muligt. 

Ideelt set får vi compliance til at understøtte forretningen, og vi vil altid afsøge mulighederne for dette. Men der kan være processer i din virksomhed, som i en eller anden grad håndterer personfølsomme kundedata, og som vil blive opfattet som irrelevante af myndighederne.

Vi kortlægger mulighederne og giver dig vores anbefaling på en tilgang, der er bedst for din forretning på  lang sigt.