Juridisk rådgivning
på den digitale bane

Kort om IT-jura

Verden er digital, og alle virksomheder udveksler data under en eller anden form. Samtidig er anskaffelsen af maskiner og robotter samt brug af it-ydelser blevet mere kompleks. Det kræver alt sammen knivskarpe kontraktforhold.

Digitale

ydelser

Epic Advokater har omfattende erfaring med rådgivning om køb og salg af forskellige former for it-ydelser, robotter, maskiner og større anlæg. Rådgivningen indbefatter udarbejdelse af kontrakter og øvrige juridiske dokumenter i Danmark og internationalt.

Da der typisk er tale om længerevarende forhold mellem parterne (køber, sælger og/eller samarbejdspartnere) sikrer vi, at kontrakten er fremtidssikret, fx i forhold til hvordan en part kan forlade aftalen uden store økonomiske overraskelser.

Eksempler

på kontrakter

 • Anskaffelseskontrakter  
 • Terms of Use/Terms of Service 
 • Serviceaftaler (SLA)
 • Vedligeholdelsesaftaler 
 • Forhandleraftaler (fx distributør, partner og re-seller)
 • Konsulentaftaler 
 • Udviklingsaftaler
 • Licensaftaler
 • Aftaler om embedded software 
 • Handelsvilkår på nettet 
 • Aftaler om automatisering af produktion/lager mv.